Toreby Sejlklub, Dæmningen 2, 4800 Nykøbing F.
Toreby Sejlklub

Seneste nyt 2018


Uddybning af havnen

26. november

Oprensningen af havnebassinerne er nu tilendebragt, oplyser formand Jan Krastrup. Samarbejdet med gravefartøjet "Avance's" skipper har fungeret yderst professionelt. "Avance" har ydermere trukket ca. 45 af de gamle træpæle op, som Tonny Cranø og John Holstebro efterhånden har bjærget i land.

Dybden i bassinerne mellem broerne er nu 2,2 meter og lidt mere yderst mod indsejlingen.

18. november

Uddybningsfartøjet Avance indledte gravearbejdet i dag ved middagstid. Hans Lund var på pletten med fotoapparatet. Til aften ankom Karin til Nykøbing og lagde til i erhvervshavnen.

21-11-karin-1.jpg"Karin Høj" på vej fra Kogrund til Nykøbing, 21. november. Foto: Palle Tørnqvist.

21-11-karin-2.jpg

til-net-1.jpg"Avance" på arbejde 21. november. Foto: John Hansen.

til-net-2.jpgFoto: John Hansen.

18-11-avance-hans-1.jpg

18-11-avance-hans-3.jpg


17. november

Formand Jan Krastrup:
Karin Høj forventes til Nykøbing F. sent i morgen aften eller tidlig mandag morgen. I morgen søndag – inden mørkets frembrud, sejler Avance over i Toreby Sejlklub og fylder lasten, hvorefter skipper afventer Karin Højs ankomst.

Avance kan laste 90 kubikmeter og stikker lastet ca. 2,7 m. Karin Høj vil lægge sig langs kajen i Nykøbing, og når den er fuldt lastet sejler den ud med bundmaterialet på Kogrund. Det bliver så ca. 66 lastefulde, som Avance skal fjerne, før vi når de 6000 kubikmeter. Efter det oplyste ventes arbejdet i Toreby Sejlklub færdigt i løbet af 12 - 14 dage.

Lørdag aften befandt Karin Høj sig nord for Hornbæk, som det ses på udsnittet fra "Marine Traffic" herunder.

Skærmbillede 2018-11-17 kl. 20.55.21.png

13. november

Rederiet "Høj" oplyser, at igangværende arbejde i Tyskland har medført, at rederiet har lejet uddybningsfartøjet "Avance" af Lemvig (Rederiet Limfjorden) til opgaven i Toreby Sejlklub.

"Avance" er en gammel kending i Toreby Sejlklub fra uddybningen i 2012-13. 11. november er uddybningsfartøjet ankommet til Nykøbing. Karin Høj, som skal transportere havneslammet ud på klappladsen på Kogrund, er 12. november i Glommen nord for Falkenberg på den svenske vestkyst, viser Marine Traffic. Rederiet "Høj" oplyser 13. november, at Karin Høj er forsinket ved Falkenberg og først kan ventes til Toreby Sejlklub i den kommende weekend.

avance-hans-2013.jpgArkivfoto: Hans Lund. 2013.

KARIN_HOEJ-3.jpgKaren Høj, Foto: Niels Junge, Marine Traffic.

2. oktober:
Jan Krastrup. formand, oplyser i "Dæmningen", oktober 2018:
"Rederiet Høj, der skal forestå oprensningen, har meddelt, at de påbegynder oprensningen af vores havnebassin omkring den 1. november.

Vi har som bekendt fået tilladelse til at få fjernet 6000 kubikmeter bundslam, og vores aftale med rederiet er, at de skal fjerne denne mængde.

Fra næste sæson skulle vi derfor gerne have betydelig mere vand under kølen på de fleste pladser i havnen."


Frederik IX Bro lukkes for gennemsejling

Danmark. Smålandsfarvandet. Guldborg Sund. Kong Frederik IX's Bro. Vedligeholdelsesarbejde.

Broklap lukket.

Referencer NM-708-18 (gentagelse med ny tid).

I perioden 6. - 7. oktober 2018 udføres vedligeholdelsesarbejde på nævnte bro. Broen vil derfor være lukket for gennemsejling, der kræver åbning af broklappen.

54° 45,525'N - 011° 51,978'E, Kong Frederik IX's Bro.

Søkort 163, 160, 197.

Publikation www.danskehavnelods.dk.


Fælles grillaften fredag den 7. september kl. 17.30

Da vi har en del pølser på lager fra ”Vild med vand” dagen, har festudvalget besluttet, at der uddeles gratis pølser, så længe lager haves, denne dag.

Husk at skrive dig på optagningslisten, som nu ligger klar i klubhuset indtil den 24. september.

Mvh.

Hans.


"Havnens Dag" i Toreby Sejlklub lørdag den 9. juni - 10.00 - 17.00

Alle er velkomne på havnen og i klubhuset. Du kan se lysbilleder fra klubben og sejlerlivet og få mere at vide. Måske har du lyst til at se nærmere på en af bådtyperne i havnen. Fra kl. 11 kan du købe grill-pølser, kaffe, øl og vand. For børnene er der gratis bagning af pandekager.

BILLEDSERIE - i nyt vindue

 

Øernes Mopaklub, "Havets bikere" besøger havnen mellem kl. 11.00 og 13.00.
Mopaklubbens hjemmeside

 


Lovpligtig ansvarsforsikring

Lolland-Falsters Folketidende 15. maj 2018:

Ejer du en speedbåd, en vandscooter eller et lignende hurtigt fartøj, er du fra og med i dag forpligtet, ifølge en ny lov, til at have en ansvarsforsikring.

Den lovpligtige ansvarsforsikring er indført på baggrund af den tragiske vandscooterulykke for godt et år siden i Københavns Havn, hvor to amerikanske kvinder blev slået ihjel.

Loven, der blev vedtaget af folketinget den 24. april 2018, indfører skærpede regler for sejlads med speedbåde op til 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer.

Med ikrafttræden 15. maj 2018 følger også et objektivt ansvar for personskade og tab af forsørger samt bedre mulighed for at konfiskere fartøjet.

Med objektivt ansvar menes, at ejeren eller føreren af fartøjet er ansvarlig, selv om der er tale om et hændeligt uheld, og det vil sige, uden at man har skylden for den skade, der er påført andre.
Forsikring & Pension bakker fuldt ud op om den ny lov med de skærpede bestemmelser.

- Vi er meget tilfreds med, at der nu omsider kommer ordnede forhold, som sikrer den økonomiske tryghed for borgere, der bliver involveret i ulykker til søs, siger underdirektør Hans Reymann-Carlsen i Forsikring & Pension og tilføjer, at branchen er klar til at levere de produkter, der er behov for.

Ifølge Forsikringsoplysningen skal man kontakte sit selskab og høre, hvad mulighederne er for at købe den lovpligtige ansvarsforsikring.

- Ejer du et hurtigt motoriseret fartøj som fx en vandscooter eller en speedbåd, er det en god idé at kontakte dit selskab. Du har nemlig nu pligt til at købe en ansvarsforsikring. Man er erstatningsansvarlig, uanset om man er ejer, fører eller styrmand, siger konsulent Anja Lintrup Sørensen i Forsikringsoplysningen.

Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og søloven med skærpede regler for sejlads med speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer: KLIK HER
Om farlige aktiviteter og forsikring:KLIK HER


stander-op-2.jpg

Arkivbillede.

Standeren blev hejst 14. april

Toreby Sejlklubs stander blev hejst i dag for at markere, at sejlersæson 2018 er i gang. Jørn Bonde spillede trompet til flagsangen – "Der er ingenting, der maner". Festudvalget bød på på æbleskiver og kaffe samt en øl/vand til de mest tørstige, og Jørn fortsatte på sin harmonika til lidt fællessang. Et ægtepar fra Schweiz, der er ankommet og overnatter i deres autocamper, fik fornøjelsen at deltage i arrangementet.En lille snes medlemmer havde meldt deres deltagelse i aftenens fælles spisning.

Formanden, Jan Krastrup, omtalte ved standerhejsningen den forsinkede uddybning samt vinterens hændelser og ønskede alle en god sejlersæson 2018. Du kan hente formandens tale her. (pdf).

 


Vedtægtsændringer besluttet enstemmigt

Toreby Sejlklubs vedtægter er ændret, således, at man som aktivt medlem altid skal have bådplads i havnen. Desuden er reglerne om fuldmagt blevet præciseret. Ændringerne blev vedtaget enstemmigt af 25 stemmeberettigede på en ekstraordinær generalfordsamling 27. marts, idet der til den ordinære generalforsamling 27. februar ikke var mødt tilstrækkeligt mange stemmeberettigede medlemmer op, for at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Ændringerne følger her:

§ 4 stk. 1

Nuværende:

Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, som ikke er ekskluderet af- eller i restance til andre sejlklubber.

Ændres til:

Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, som ikke er ekskluderet af – eller i restance til andre sejlklubber.

§ 4 stk. 2

Nuværende:

Kun aktive medlemmer kan tildeles bådplads, såvel pæleplads som vinterplads.

Ændres til:

For at blive optaget som aktivt medlem, skal man være bådejer og have en pæleplads i Toreby Sejlklub. Aktive medlemmer med pæleplads har samtidig krav på en vinterplads.

Såfremt en båd ejes af flere i fællesskab, kan kun en ejer optages som aktivt medlem.

§ 4 stk. 3

Nuværende:

Passivt medlemskab giver kun ret til at deltage i klubbens arrangementer, men ikke stemmeret.

Ændres:

Passivt medlemskab giver kun ret til at deltage i klubbens arrangementer, men ikke stemmeret.

Passive medlemmer kan med bestyrelsens godkendelse få udleveret en klubnøgle.

§ 4 stk. 6

Nuværende:

Gæstemedlemmer fritages for arbejdspligt/gebyr, men kan deltage i klubbens arrangementer samt ret til erhvervelse af klubnøgle på lige fod med øvrige medlemmer.

Ændres:

Gæstemedlemmer fritages for arbejdspligt/gebyr, men kan deltage i klubbens arrangementer samt ret til erhvervelse af klubnøgle på lige fod med aktive medlemmer.

§ 8 stk. 6

Nuværende:

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde og kun med en stemme pr. medlem.

Ændres til:

Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt givet til andet stemmeberettiget medlem.

Såfremt en båd ejes af flere i fællesskab, kan det aktive medlem i dennes fravær give en medejer af båden fuldmagt til at stemme på generalforsamlingen.

Et stemmeberettiget medlem kan maksimalt afgive en stemme ved fuldmagt fra andet aktivt medlem.

Toreby Sejlklub – marts 2018.

 


Forlis i Bogense udskyder uddybningen til efter 28. oktober

Rederiet Højs fartøj "Sirius Høj" sank 10. marts i Bogense Havn, da lasten forskubbede sig. Forliset betyder, at det i dag er usikkert, hvornår oprensningen af Toreby Sejlklubs havnebassiner kan gå i gang. Efter planen skulle oprensningen være indledt i slutningen af marts af Rederiet Høj.

Søren Høj meddeler: Et af Rederiet Høj´s skibe har desværre i weekenden været ude for en ulykke. Ulykken skete i Bogense havn, hvor "Sirius Høj" under udførelse af en oprensningsopgave sank. Heldigvis skete der kun materielle skader, besætningen blev reddet uskadte i land. Desværre vil dette få betydning for vores opgaver de næste måneder. Vi forsøger nu at få alle opgaver planlagt med de enheder vi har, samt assistance fra ekstern side. Vi må dog desværre erkende, at der vil opstå lidt ekstra ventetid på nogle opgaver. Vi vil i den nærmeste fremtid vende tilbage til jer omkring dette.

19. marts er det aftalt med rederiet, at oprensningen finder efter at bådene er kommet på land. Sidste optagning finder sted 28. oktober.

- Hvor trist, siger Toreby Sejlklubs formand, Jan Krastrup, - og så lige før, de skulle i gang hos os.

Video af bjærgningen af "Sirius Høj". - nyt vindue

 


Stemningsfuld viseaften

Ole Fortnix, Lise Sanders og Niels Broholt skabte en stemningsfuld viseaften i Toreby Sejlklub 9. marts. med kendte og ukendte sange, hvoraf Lise havde sat musik til flere. Karsten Pagh fotograferede:

9-3-18-viseaften-3.jpg


Toreby Sejlklub får fjernet 6.000 kubikmeter bundmateriale

28. februar 2018

Toreby Sejlklubs ordinære generalforsamling 27. februar godkendte bestyrelsens beretning og genvalgte formanden, Jan Krastrup, samt tre bestyrelsesmedlemmer. Hermed tilsluttede forsamlingen sig bestyrelsens beslutning om at få uddybet havnen til ca. 2,1 meter ved opgravning og bortskaffelse af de 6.000 kubikmeter bundmateriale, som Miljøstyrelsen har givet sejlklubben tilladelse til.

Rederiet Høj A/S er valgt til uddybningen, der ventes at gå i gang i slutningen af marts. Bundmaterialet sejles til Kogrund i Smålandsfarvandet, der er udpeget som såkaldt klapplads.

- Vi havde i den indledende fase god hjælp af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, der ordnede alt det ”papirmæssige” i forbindelse med ansøgningen til Miljøstyrelsen og udtagning af bundvandsprøver i havnen, oplyste Jan Krastrup i beretningen.

Den 18. januar fik vi den endelige tilladelse til oprensning af i alt 6.000 kubikmeter bundmateriale. Vi har indhentet tilbud på dette arbejde hos to firmaer. Der var væsentlig forskel i prisen på de to tilbud, som vi modtog, og vi valgte derfor, alene på grund af prisen, at få Rederiet Høj til at forestå opgaven. Vi har besluttet, at vi denne gang udnytter tilladelsen fuldt ud, oplyste Jan Krastrup.

Generalforsamlingen godkendte kasserer Karsten Paghs regnskab.

Udover Jan Krastrup som formand genvalgtes næstformand Hans Lund samt Karsten Reitz-Hansen og Tonny Cranø. Finn Larsen blev valgt som suppleant i stedet for Karsten Pagh, der overtog kassererposten i valgperioden. Revisorerne Bo Pedersen og Finn Jørgensen blev genvalgt ligesom revisorsuppleant Niels-Erik Brage.

Bestyrelsens forslag til mindre vedtægtsændringer blev drøftet og betinget vedtaget med enkelte ændringer. Forslaget kunne ikke vedtages endeligt, da der ikke var mødt en tredjedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer. Forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling 27. marts. Ændringerne præciserer, at aktive medlemmer skal være bådejere med plads i havnen samt regler om udstedelse af fuldmagt.


 

Oprensning af havnen

18. februar 2018

Rederiet Høj er hyret til opgravning af alle 6000 kubikmeter havneslam, som Miljøstyrelsens klaptilladelse omfatter. Rederiet oplyser, at uddybningen kan gå i gang i slutningen af marts. Vi forventer, at den er bragt til ende forud for søsætningerne 21. og 22. april.

12. januar 2018

Toreby Sejlklubs bestyrelse har besluttet at indlede forhandlinger med et af de to rederier, som har givet tilbud på oprensning af havnen. Miljøstyrelsens klaptilladelse omfatter 6.000 kubikmeter. Tilladelsen kan udnyttes fra 18. januar, såfremt der ikke forinden er indsendt klage over tilladelsen. Det ventes, at oprensningen kan gå i gang i februar/marts.

 


Ingen gennemsejling i en forårsuge

Mellem den 26. april og den 2. maj 2018 kan Frederik IX's Bro ikke åbnes.

Bro og Tunnelvedligehold meddeler 20. december 2017:

I forbindelse med udførelse af svelleudveksling og andre vedligeholdsarbejder på jernbane klappen af Kong Frederik den IX’s bro i Nykøbing Falster vil det være nødvendigt at afspærre klapfaget på broen totalt for underført sejlende trafik. Dvs. klapfaget/gennemsejlingsfaget på broen vil være spærret for åbning i forhold til den underførte skibstrafik og spærret for gennemsejling af mindre fartøjer, sidstnævnte som følge af opsætning af stillads på undersiden af broklappen.

Arbejdet er planlagt til udførelse fra onsdag den 26. april 2018 kl. 19.00 til og med onsdag den 2. maj 2018 kl. 07.00. Arbejdet er lagt i dette tidsrum (i forbindelse med Store Bededag) af hensyn til at forstyrre togtrafikken mindst muligt, og samtidig relativt tidligt på året for desuden at genere lystsejladsen mindst muligt.

Arbejdet er nødvendigt og skal udføres for at sikre broens funktion og drift fremadrettet, i dette tilfælde særligt i forhold til jernbanetrafikken. Der skal bl.a. udføres diverse vedligeholdsarbejder i sporet på broklappen og udveksles tømmer henover hele klapfaget. Arbejdet udføres i en indmeldt sporspærring som ikke kan ændres.

I forbindelse med anmeldelse af arbejdet til søfartsstyrelsen og advisering i efterretning for søfarende skal jeg bede om Jeres evt. kommentarer, indvendinger eller lign. i forhold til ovenstående planlagte arbejder.

Såfremt I ikke har indvendinger i forhold til ovenstående arbejder skal jeg bede om en tilbagemelding hvor I bekræfter dette.

Tilbagemelding skal ske senest onsdag den 17. januar 2018.

I er naturligvis også meget velkommen til at kontakte undertegnede telefonisk såfremt I har spørgsmål.

I ønskes endvidere en glædelig jul og et godt nytår.

På forhånd mange tak.

Med venlig hilsen

Niclas Grønkjær Rasmussen

Civilingeniør

Bro- og Tunnelvedligehold

 


Uddybning af havnen

21. december 2017:

Miljøstyrelsen meddelte i dag klaptilladelse for 6.000 kubikmeter havneslam. Klagefristen er 18. januar 2018. Herefter kan uddybningen gå i gang, såfremt der ikke er gjort indsigelse fra klageberettigede parter.

11. december 2017

FLID, Foreningen af Lystbådehavne I Danmark, har bistået Toreby Sejlklub med forarbejde og ansøgning til Miljøministeriet om tilladelse til at klappe 5.000 kubikmeter havneslam ved Kogrund i Smålandsfarvandet. På Jan Krastrups billede, herover , tages bundprøver fra Knud Mortensens jolle. Ifølge FLID's direktør Jan Højenvang, ser prøverne gode ud.

Bestyrelsen håber, at klaptilladelsen foreligger i januar 2018, således at Toreby Sejlklub kan entrere sig med samme firma, der allerede er i gang med at uddybe Nykøbing F. Lystbådehavn. Dette arbejde har været sat i bero af en klage fra Danmarks Naturfredningsforening, der imidlertid trak klagen tilbage i efteråret efter forhandlinger med Guldborgsund Kommune og Lystbådehavnen.


Kasserer-skift i Toreby Sejlklub

Fra bestyrelsesmødet 30. november:

Efter gensidig aftale er Bo Abildgaard fratrådt hvervet som kasserer og bestyrelsesmedlem på grund af mangel på tid. Karsten Pagh har indvilliget i at varetage kassererfunktonen. Bestyrelsen beklager de ulemper for nogle medlemmer, som kassererskiftet har medført. Jan Krastrup udtrykte på mødet bestyrelsens taknemlighed overfor Karstens beslutning. Hans Lund, Karsten Pagh og Jan Krastrup fører regnskab og regninger á jour.
Januar-terminen med udsendelse af girokort og klubblad ændres til marts med betaligsfrist 1. april. "Dæmningens" april-udgave flyttes til juni, besluttede bestyrelsen.