Toreby Sejlklub, Dæmningen 2, 4800 Nykøbing F.
Toreby Sejlklub

På grund af programmerings-problemer kan der forekomme lange mellemrum på siden.

Kasserer-skift i Toreby Sejlklub

Fra bestyrelsesmødet 30. november:

Efter gensidig aftale er Bo Abildgaard fratrådt hvervet som kasserer og bestyrelsesmedlem på grund af mangel på tid. Karsten Pagh har indvilliget i at varetage kassererfunktonen. Bestyrelsen beklager de ulemper for nogle medlemmer, som kassererskiftet har medført. Jan Krastrup udtrykte på mødet bestyrelsens taknemlighed overfor Karstens beslutning. Hans Lund, Karsten Pagh og Jan Krastrup fører regnskab og regninger á jour.
Januar-terminen med udsendelse af girokort og klubblad andres til marts med betaligsfrist 1. april. "Dæmningens" april-udgave flyttes til juni, besluttede bestyrelsen.


 

 

 

 

 

 

 

Finn Jørgensen og Flemming Hermund haler standeren ned, mens Jan Krastrup ser på. 20 medlemmer var mødt op i blæsevejret 29. oktober. Markeringen af sejl-sæsonens afslutning blev holdt inden døre.

 


 

Søfartsstyrelsen forklarer sig:

 

Artiklen er trykt i Bådmagasinet, nr. 11, 2017. Den indeholder Søfartsstyrelsens uredigerede besvarelser af Bådmagasinets spørgsmål om afmærkningen syd for Frederik IX's Bro.

 

Helt generelt: Hvis en båd går på grund i afmærket farvand – dvs. i en afmærket sejlrende – hvem er økonomisk ansvarlig for skaderne? Eller, formuleret på en anden måde: Har Søfartsstyrelsen som ansvarlig myndighed også et erstatningsansvar for de skader, der opstår som direkte følge af fejlplaceret afmærkning? Og hvis ikke, hvem har ansvaret?

 

”Til spørgsmålet om erstatningspligt bemærkes det, at offentlige myndigheder i Danmark yder erstatning i overensstemmelse med almindelig dansk erstatningsret. Om en myndighed kan drages til ansvar for en hændelse afhænger af de konkrete omstændigheder og sammenhænge i sagen samt eksempelsvis, om myndigheden har handlet uansvarligt (culpøs adfærd), og kan siges ikke at have levet op til, hvad der kan anses for professionel standard”.

 

Hvorfor blev sømærkerne i det sydlige Guldborg Sund flyttet i juni/juli, hvis de fra starten var placeret korrekt?

 

”I forbindelse med vores inspektioner konstaterede styrelsen, at selv om afmærkningen var korrekt placeret, kunne den enkelte steder optimeres. Søfartsstyrelsen har således efter inspektionerne justeret tre positioner for at gøre rendens forløb mere lige og på den måde mere gennemskueligt. For de to positioners vedkommende var formålet ligeledes at øge dybden fra de 1,9 meter, som er opgivet i søkortet, til 2,1 meter”.

 

Hvorfor blev der udsendt søkortrettelser for at advare om forholdene, hvis sejlrenden var helt tryg at sejle i?

 

”Det skyldes, at styrelsen den 7. juni 2017 modtog et kort fra lokale sejlere over områder, hvor afmærkningen skulle stå forkert. Søfartsstyrelsen udsendte på den baggrund en advarsel om, at afmærkningen ikke kunne forventes at være på plads og i orden. Det er normal praksis, når der rapporteres om, at afmærkningen muligvis ikke står korrekt”.

 

Søfartsstyrelsen udskifter den entreprenør som udfører det fysiske arbejde med afmærkningen? Er det sandsynligt, at de alle sammen har sejlet forkert?

 

”Vandstanden i Guldborg Sund varierer en del. Typisk mellem minus 30 cm og plus 20 >cm – og noget mere i perioder med meget kraftig vind. Vandstanden er således med jævne mellemrum noget mindre end de 1,9 meter, der er opgivet i søkortet, idet vanddybden heri er angivet ved middel vandstand. Dette fremgår blandt andet. af DMI’s hjemmeside”.

 

Opsummerende: Er det rigtigt forstået, at Søfartsstyrelsen benægter, at der overhovedet har været problemer med dybden i sejlrenden – på trods af at der er udsendt officielle søkortrettelser, som advarer om lige præcis det? Og efter at 16 både er grundstødt i sejlrenden indenfor en kort periode og efter, at Søfartsstyrelsen selv har flyttet på mærkerne – hvorefter grundstødningerne ophørte?

 

”Søfartsstyrelsen modtog i forsommeren henvendelser om afmærkningens placering i Guldborg Sund. I alle tilfælde har Søfartsstyrelsen reageret ved at undersøge de indrapporterede forhold. Styrelsen har i den forbindelse anvendt ekkolod, side-scan sonar og i visse tilfælde dykkere til at undersøge bund og dybdeforhold på de steder, hvor der er rapporteret om, at der skulle være problemer. Inspektionerne viste, at afmærkningen stod korrekt”.

 

 


 

 

 

 

 

 

FOR DE TRÆNGENDE:

Toreby Sejlklubs sikkerhedsambassadør ("end ikke som fiskeføde"), Jørn Christensen, har ladet opsætte "et pissoir til Dragonerne"
i klubbens miljøgård. "Det er afprøvet og virker. For dem med en lille (forkortet af red.), så har
jeg opsat en skammel, så man kan nå op. Den kunne desværre ikke komme længere ned
pga. soklen. Der er lavet en lille faskine med sten ved afløbsrøret, så det er efter alle kunstens regler",
meddeler Jørn Christensen. "Så må vi håbe, det aflaster lidt, når der er pres på vores 2 toiletter ved begivenheder osv." slutter ambassadøren.
(Se illustrationen).

 

 

 

Efterretninger for søfarende

Danmark. Smålandsfarvandet. Guldborgsund S. Afmærkning atter på plads og i orden.
Referencer NM-529-17 - (udgår).
Detaljer Afmærkningen mellem position 1) og 2) er atter på plads og i orden.
1) 54° 45,525'N - 011° 51,945'E Kong Frederik IX's Bro
2) 54° 40,123'N - 011° 52,025'E rød stage med topbetegnelse
Søkort 163.
(SFS 30. juni 2017. Publiceret 30. juni 2017)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

STEN I SEJLRENDEN SYD FOR FR. IX'S BRO

 

 

 

13. juni

 

 

 

Carl Erik Hansen, formand for Sejlforeningen Vikingen, har bedt Søfartsstyrelsen om at se nærmere på sideafmærkningerne syd for Frederik IX's Bro, efter at 15 sejbåde er stødt på grund i denne sæson, oplyser Lolland-Falsters Folketidende. ”Sejlerne tror, at bøjerne står rigtigt, men det gør de ikke, siger Carl Erik Hansen til bladet.

 

 

 

Hvert år skal bøjernes placering kontrolleres, da is og strøm kan have flyttet dem i vinterens løb. I år er det et nyt firma, Sydhavsøernes Sø-Entreprise, der står for opgaven, og den er løst korrekt efter Søfartsstyrelsens anvisninger, siger Rasmus Tambour fra firmaet til Folketidende.

 

 

 

Det er sejlerne ikke enige med Rasmus Tambour om. En sejler fra Egå ramte en sten i sejlrenden med voldsom kraft på vej sydover og da han returnerede mod Nykøbing stødte han endnu en gang på en sten i sejlrenden. Båden – Hallberg Rassi 342 – fik en revne i skroget. En større motorsejler fik beskadiget roret.

 

 

 

Søfartsstyrelsen har meddelt Carl Erik Hansen, at en inspektion tidligst kan ske 20. juli. Det er for sent, mener Vikingens formand.

 

29. maj Jeg havde i går den tvivlsomme fornøjelse at se en tysk gæstesejler ramme på en sten i sejlrenden syd for Frederik IX-s Bro", oplyser Henrik Lundvaldt, Toreby Sejlklub. Helt præcis på positionen 54.44,703N og 011.52,274E. Den tyske skipper sejlede i en Dehler 39, som har en dybgang på 2,0 m. Han lå et par bådlængder bag os præcis i vores spor. Vi ramte ikke grunden/stenen med vores 1,65m dybgang.

 

 

 

Når man sætter positionen ud i søkortet, og også på kortplotteren, ser det ud, som om det er en smule sydligt i forhold til afmærkningen i kortet, men ifølge den faktiske afmærkning lå vi midt i renden, som jo er god latin i den del af sundet, forklarer Henrik Lundvaldt, der i Warnemünde havde drøftet afmærkningen i det sydlige Guldborg Sund med Niels Thal Jensen, "Sejlforeningen Vikingen". Mærkerne er ikke på plads alle steder.

 

 

 

Med tanke på vores forestående pinsetur, og at der før har været nogen, der er sejlet på en sten på den tur, vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på oplevelsen, oplyser Henrik Lundvaldt.Niels Thal Jensen har gjort Leila Nielsen, Guldborgsund Havne, opmærksom på problemet, og hun har sendt det videre til Søfartsstyrelsen som lovede at tage sig af det.

 

 

 

Stenens position er sat ind i kortet herunder:

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

SØKORTRETTELSER - STORSTRØMMEN

 

 

 

5. maj 2017:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTLISTE 2017 - PDF

 

 

 

 

 

 


Arkivfoto: Hans Lund.

 

 

 


 

 

 

SKRIV DIG PÅ LISTEN, HVIS DIN BÅD SKAL I VANDET

 

11. marts.
Søsætningslisten er nu lagt i klubhuset hvor bådejerne kan skrive sig på.
Alle, der skal have en båd i vandet den 22. eller 23. april, skal skrive sig på inden den 12. april, hvorefter listerne inddrages.
Efterfølgende laves en ny liste med ca. tidspunkter for, hvornår hver enkelt båd forventes at komme i vandet.
Mvh.
Hans Lund.

 


 

 

 

EL I BÅDEN - DFU ARRANGEMENT 25. MARTS

 

 

 

Hej DFU medlemmer på Sjælland og Øerne.
Det er lykkedes DFU, at engagere eksperten Jens Kock til, at give en lektion omhandlende el. installation i både med praktiske anvisninger.
Han medbringer også fysiske eksempler på hvad der HAR VÆRET GÅET GALT.
Alt i alt er det værd at bruge en lørdag eftermiddag på.
HVOR OG HVORDAN?
DATO: 25. marts 2017.
TID: kl. 13.00.
HVOR: Sakskøbing Sportscenter, P. Hansens vej 15, 4990 Sakskøbing.
TILDMELDING: Til Bent Hansen på mail nr. bent@baph.dk eller telefonisk.
BEGRÆNSNING: 50 deltagere, først til mølle.
NÆRMERE OMTALE. Læs det i DFU bladet nr. 1-2017, eller fra hjemmesiden i blad nr. 1.
SERVERING: Kaffe og kage.
PRIS: Kr. 0,- DFU arrengement.
Med sejler hilsen.
DFU Formand og Sekretariatsfunktion
Bent Hansen
Parkvej 27, 4990 Sakskøbing
Mobil: 2639 3521 og 2248 4670

 

 

 


 

 

 

NY KASSERER I TOREBY SEJLKLUB

 

 

 

1. marts 2017

 

 

 

På grund af tidnød måtte Toreby Sejlklubs kasserer, Karsten Pagh, melde fra forud for den ordinære generalforsamling 28. februar. I stedet er Bo Abildgaard trådt til, - enstemmigt valg af de 34 stemmeberettigede på generalforsamlingen, hvortil 45 var mødt. Karsten Pagh blev vagt som suppleant, hvor han afløser Bo Abildgaard. Som ny revisorsuppleant valgtes Niels Erik Brage. Genvalgt blev sekretær Palle Tørnqvist og bestyrelsesmedlem Henrik Lundvaldt. Revisorerne Bo Pedersen og Finn Jørgensen blev ligeledes genvalgt.Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning, som formanden Jan Krastrup aflagde, samt den afgående kasserers regnskab. Beretningen kan læses i sin helhed under referater, som kan åbnes fra medlemssiden med id og password.