Toreby Sejlklub, Dæmningen 2, 4800 Nykøbing F.
Toreby Sejlklub

Aktiviteter 2019

kalender

Flotillesejlads fra Toreby Sejlklub

Vi sejler den første torsdag i hver måned med start torsdag den 6. juni - klokken 17,30 for dem der kan nå det eller 18,00, så mødes alle på vandet.

Social sejlads, hvor flere både sejler til den samme desination i flok

De fleste sejlere er i et eller andet omfang tursejlere, idet man ofte anvender sin båd til weekendture og sommerferier m.v. eller måske bare en tur på sundet en aften.

Som tursejler er det en god idé at have fokus på sikkerhed, navigation, vejrudsigter og også kunne sejle sin båd under mere ekstreme forhold.

Vi vil gerne give medlemmerne mulighed for at lære hinanden lidt bedre at kende.

For sæson 2019 har vi planlagt fælles sejlads og grillaftner i Toreby Sejlklub.

Alt efter lyst og mulighed deltager man med familie og venner i de forskellige både. Det er en hyggetur for både sejl- og motorbåde,

Klubben sørger for indkøb af pølser og kartoffelsalat. Man tilmelder et antal personer, der hver betaler 15,00 kr. pr. pølse med kartoffelsalat. Grillen er klar klokken 20.00, når alle er vendt tilbage efter en lille sejltur.

til-sonny3.jpgArkivfoto: Hans Lund.


Havnens Dag i Toreby Sejlklub

25. maj fra 11.00 – 16.00

  • Salg af grillpølser, øl, vin og vand fra grillen ved klubhuset
  • Lysbilledshow i klubhuset. Fritidssejlads og oplevelser til søs og i Toreby Sejlklub.
  • “Åben båd”. Kig ind i en sejlbåd eller motorbåd i havnen.
  • Få en snak med en fritidssejler om sejlads og klubliv.

havnensdag-18.jpg


Mad for mænd + damer

Fredag den 15. marts fra klokken 17.30. Damerne møder 18.30.

Mad for mænd” finder sted fredag den 15. marts fra klokken 17.30 i klubhuset.

Denne sidste gang er damerne velkomne fra klokken 18.30.
Der er tilmeldingsliste i klubhuset.  Som sædvanligt vil, prisen være i nærheden af 50 kr +/- pr. person. Menuen afhænger, af antal tilmeldte, og hvilke råvarer, det er muligt at få fat på, til en rimelig pris.

Man er velkommen til at komme med forslag og ønsker. 
Kom til en hyggelig aften. Du skal selv medbringe drikkevarer, og godt humør.

Hvis der er noget du er i tvivl om, kan du ringe til Vagn, tlf. 21702235, eller H.C.

DSC03846.JPG


Ordinær generalforsamling

Toreby Sejlklub Afholder ordinær generalforsamling i klubhuset 26. februar fra klokken 19.00.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

a) Optælling af fuldmagter

3. Bestyrelsens beretning for 2018

4. Forelæggelse af regnskab for 2018 til godkendelse

5. Fastsættelse af kontingent, pladsleje og andre afgifter

6. Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår, at § 3.1 i vedtægterne udgår.

(§ 3.1 Foreningen er optaget som medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet denne organisations

love og bestemmelser)

7. Valg på ulige år: a) Kasserer Karsten Pagh – modtager genvalg

b) 2 bestyrelsesmedlemmer:

Henrik Lundvaldt – modtager genvalg

Palle Tørnqvist – modtager genvalg

c) 1 suppleant:

Jørn Christensen – modtager genvalg

8. Valg af 2 revisorer: Bo Pedersen – modtager genvalg

Finn Jørgensen – modtager genvalg

1 revisorsuppleant:

Niels-Erik Brage – modtager genvalg

9. Eventuelt

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance.

Hent som pdf - i nyt vindue

Regnskabet er fremlagt i klubhuset og hos fiskerne.


Gule ærter og auktion

Fredag, 8. februar 18.30 (tilmelding).

DSC05773.JPG

Arkivfoto: Hans Lund.


Mad for mænd

Torsdag, 17. januar 17.00 i klubhuset (tilmelding).

mad-for-maend-arkiv.jpg

Der er tilmeldingsliste i klubhuset, som sædvanligt vil prisen være i nærheden af 50 kr +/- pr. person
Menuen afhænger af antal tilmeldte, og hvilke råvarer, det er muligt at få fat på, til en rimelig pris.
Man er velkommen til at komme med forslag og ønsker.
Kom til en hyggelig aften, du skal selv medbringe drikkevarer, og godt humør.
Hvis der er noget, du er i tvivl om, kan du ringe til Vagn, tlf. 21702235, eller H.C.