Toreby Sejlklub, Dæmningen 2, 4800 Nykøbing F.
Toreby Sejlklub

Medlem

For medlemmer af Toreby Sejlklub

Som medlem af Toreby Sejlklub er du med i en social og velfungerende sejlklub, i kraft af medlemmernes frivillige indsats, og du vil modtage vores blad og aktuelle meddelelser pr. e-post samt en nøgle (depositum), som virker til klubhuset og mastekranen, og du kan efter behov få udleveret en nøglebrik (depositum) til bommen ved slæbestedet.

Din båds navn og hjemsted skal kunne læses tydeligt, og du skal anskaffe Toreby Sejlklubs klubstander , der sættes på båden. Vi er medlem af Frihavnsordningen. Frihavnsmærket kan anskaffes i klubben.

Alle bådstativer og master, der står på land i sejlklubben, skal være mærket med dit navn og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig, hvis det bliver nødvendigt at flytte stativ eller mast.

Aktive medlemmer har det, vi kalder "arbejdspligt". Det vil sige, at du som medlem er forpligtet til at indgå i et arbejdshold, så vidt muligt efter eget ønske. Hvis du af forskellige grunde ikke kan yde op til 20 timers indsats om året, kan du "købe dig fri" for arbejdspligten. Vær dog opmærksom på, at såfremt alle medlemmer ønskede at købe sig fri af fællesskabets virke for Toreby Sejlklub, ville vi ikke kunne købe os den nødvendige arbejdskraft "ude i byen" for de penge, vi fik ind.

Her på hjemmesiden kan du orientere dig om Toreby Sejlklubs vedtægter, ordensregler, takster, klubbens bestyrelse og vores forskellige udvalg mm.

Referater

Som aktivt medlem af Toreby Sejlklub kan du  fra log ind-siden med brugernavn og password. Du kan få oplysningerne hos formanden, Jan Krastrup eller næstformanden, Hans Lund.

Siden indeholder links til referater og bestyrelsesberetninger fra de seneste år. Ældre referater findes på Toreby Sejlklubs gamle hjemmeside, der fungerer som arkiv.