Toreby Sejlklub, Dæmningen 2, 4800 Nykøbing F.
Toreby Sejlklub

Om os

Historie
pdf i nyt vindue -11 MB

Medlemskab i Toreby Sejlklub

I Toreby Sejlklub har vi tre former for medlemskab.

Aktiv medlem

Aktive medlemmer er bådejere, der er tildelt en pæleplads i havnen i sejlsæsonen, og som samtidig har ret til at få anvist en vinterplads på land på sejlklubbens område.
Hvis en båd ejes af flere personer, kan kun en af disse ejere blive registreret som aktiv medlem. De øvrige ejere har mulighed for at blive passive medlemmer.
Kun aktive medlemmer har stemmeret på Toreby Sejlklubs generalforsamlinger.
Som aktiv medlem har man flere forpligtigelser.
Alle både, der er hjemhørende i Toreby Sejlklub skal være forsikret. Som minimum skal der være tegnet ansvarsforsikring på båden. Alle både skal have et skibsnavn, og bådejeren er pligtig til at sætte Toreby Sejlklubs klubstander på båden. Aktive medlemmer er forpligtet til at udføre et frivilligt arbejde ( min. 20 timer årligt i klubben). Man kan dog frasige sig denne pligt mod et årligt gebyr på kr. 600.
Øvrige forpligtigelser mv. fremgår af klubbens vedtægter.
Aktive medlemmer kan mod betaling af depositum få overdraget en klubnøgle, der passer til klubhus, bom, mastekran mv.
Aktive medlemmer kan deltage i de arrangementer, der afholdes i Toreby Sejlklub.

Inden indmeldelsen som aktiv medlem skal man kontakte Toreby Sejlklubs formand og forhøre sig, om der er en ledig pæleplads, og hvis dette er tilfældet, skal der udfyldes en indmeldelsesblanket, som i underskrevet stand skal afleveres til formanden.

Passiv medlem

Passive medlemmer er personer, der ikke er ejer af en båd.
Hvis man ønsker at blive indmeldt i Toreby Sejlklub som passivt medlem, skal man kontakte klubbens formand.

Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, men kan på lige fod med aktive medlemmer deltage i klubbens aktiviteter. Passive medlemmer kan som hovedregel ikke få udleveret en klubnøgle.
Ved indmeldelsen skal der udfyldes en indmeldelsesblanket, der i underskrevet stand skal afleveres til formanden.

Gæstemedlem

Gæstemedlemmer er bådejere, hvis båd ikke er hjemmehørende i Toreby Sejlklub, men som i vintersæsonen har deres båd placeret på vinterplads i Toreby Sejlklub.

Gæstemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, men kan på lige fod med aktive og passive medlemmer deltage i klubbens arrangementer.
Gæstemedlemmer kan mod gebyr få udleveret en klubnøgle på lige fod med aktive medlemmer.

Hvis man ønsker at blive gæstemedlem i Toreby Sejlklub, skal man kontakte klubbens formand eller næstformand og forhøre sig, om der er en ledig landplads i vintersæsonen til den pågældende båd.

Ved indmeldelsen skal der udfyldes en indmeldelsesblanket, der i underskrevet stand skal afleveres til formanden eller næstformanden.

Alle nye medlemmer opfordres til at gøre sig bekendt med klubbens vedtægter og reglement. Alle aktive og gæstemedlemmer, skal endvidere gøre sig bekendt med det regelsæt og den procedure, der er i sejlklubben i forbindelse med søsætning og optagning af medlemmernes både.

Terminerne for betaling af kontingent, pælepladsleje, vinterpladsleje, kranløft ved optagning og søsætning er henholdsvis i januar og oktober måned.

Alle priser er anført på klubbens hjemmeside.

Jan Krastrup.

Takster

Ikke-navngivet-7.jpg